Sprostredkovanie tovaru z Poľska: Zrealizované objednávky od predajcu AddictedGirl_PL – Tovar z Poľska | Autofra

Zrealizované objednávky od predajcu AddictedGirl_PL

Objednávky: 1-3 Stránka: 1 Počet zakončených aukcií: 3
8K-68A stropna latka 2 X 36 zl = 72.00 zl » 17.44 €
Predajca AddictedGirl_PL Vytvoriť podobnú objednávku
Cena za tovar Preprava v Poľsku Preprava na Slovensku Informácie Provízia Cena pre 
17.44 € 8.48 € 1.42 / 23.00 € 4.2 € 31.54 €
Poťah na stropnicu 8K-81 2 X 36 zl = 72.00 zl » 17.38 €
Predajca AddictedGirl_PL Vytvoriť podobnú objednávku
Cena za tovar Preprava v Poľsku Preprava na Slovensku Informácie Provízia Konečná cena
17.38 € 7.24 € 0.94 / 8.00 € 4.15 € 29.71 €
Poťah stropu bežový jasný 8K-84 2 ks X 36 zl = 72.00 zl»17.25 €
Lepidlo na poťah 1 ks X 46 zl = 46.00 zl»11.02 €
Predajca AddictedGirl_PL
Cena za tovar Preprava v Poľsku Preprava na Slovensku Provízia Konečná cena
28.28 € 7.19 € 5.00 € 5.98 € 46.45 €