Sprostredkovanie tovaru z Poľska: Zrealizované objednávky od predajcu 12inch45rpm – Tovar z Poľska | Autofra

Zrealizované objednávky od predajcu 12inch45rpm

Objednávky: 1-3 Stránka: 1 Počet zakončených aukcií: 3
LP Adventures Of Stevie V 1 ks X 17.99 zl = 17.99 zl»4.56 €
Robin S 1 ks X 11.99 zl = 11.99 zl»3.04 €
Gloworm 1 ks X 14.99 zl = 14.99 zl»3.8 €
Predajca 12inch45rpm
Cena za tovar Preprava v Poľsku Preprava na Slovensku Informácie Provízia Konečná cena
11.39 € 2.28 € 0.77 / 7.00 € 4.7 € 19.14 €
LP Joe T. Vannelli 1 ks X 14.99 zl = 14.99 zl»3.81 €
Adventures Of Stevie V. 1 ks X 14.99 zl = 14.99 zl»3.81 €
Adeva 1 ks X 23.99 zl = 23.99 zl»6.1 €
Predajca 12inch45rpm
Cena za tovar Preprava v Poľsku Preprava na Slovensku Informácie Provízia Konečná cena
13.72 € 2.29 € 0.92 / 7.00 € 3.72 € 20.64 €
LP Robin S. 1 ks X 9.99 zl = 9.99 zl»2.44 €
LP D Mob With Cathy Dennis 1 ks X 8.99 zl = 8.99 zl»2.2 €
LP Dr Robert & Kym Mazelle 1 ks X 11.99 zl = 11.99 zl»2.93 €
LP Loveland 1 ks X 13.99 zl = 13.99 zl»3.42 €
LP Melanie Williams 1 ks X 11.99 zl = 11.99 zl»2.93 €
LP Many Fazes 1 ks X 12.99 zl = 12.99 zl»3.17 €
LP Satoshi Tomiie 1 ks X 9.99 zl = 9.99 zl»2.44 €
LP East Side Beat 1 ks X 12.99 zl = 12.99 zl»3.17 €
Predajca 12inch45rpm
Cena za tovar Preprava v Poľsku Preprava na Slovensku Informácie Provízia Konečná cena
22.70 € 3.42 € 3.33 / 21.00 € 2.48 € 31.94 €