Sprostredkovanie tovaru z Poľska: Jednoduchý formulár – Tovar z Poľska | Autofra

Jednoduchý formulár Informace

Zadajte odkaz/link, alebo napíšte číslo aukcie
Predajca
Názov vybraného tovaru (nie po poľsky)
Množstvo
Cena tovaru

Predajca doručuje tovar súkromnou prepravou bez poškodenia. Takýto tovar doručujeme výlučne prepravou autoFRA.

Spôsob dopravy
Doplnkové služby