Sprostredkovanie tovaru z Poľska: Mnou dohodnutá objednávka – Tovar z Poľska | Autofra

Mnou dohodnutá objednávka

Dôležité! Tento typ formulára slúži na objednávanie z iných poľských stránok ako je Allegro (pozri bod 5.3, 5.4, 5.5 vo FAQ), prípadne na objednanie špecifického tovaru, ktorý nie je vystavený na Allegre. Taktiež je formulár možné použiť v prípade, ak je predajca veľmi nedôveryhodný (pozri bod 3.4, 3.5 vo FAQ), nakoľko Autofra v takýchto prípadoch tovar neobjednáva. Službu poskytujeme zákazníkom od 10 zrealizovaných objednávok (VIP a VIP+).
Názov vybraného tovaru (nie po Poľsky)
Množstvo
Cena tovaru Informácie