7.7. Môžem zrušiť objednávku?

Objednávku je možné vymazať len v prípade, ak je ešte v priečinku nevybavené. Pozor! Ak je objednávka už spracovaná, nie je možné zrušiť ju za žiadnych okolností. Zrušenie objednávky, čiže neprebratie balíka v Poľsku, pre nás vo väčšine prípadov znamená rozviazanie spolupráce s daným predajcom. Prosím nezabúdajte, že naša firma slúži len ako sprostredkovateľ tovaru a objednávaný tovar nevlastníme, preto u nás neplatí pravidlo, že do desiatich alebo štrnástich dní je tovar možné vrátiť. Objednávate dobrovoľne, preto si tento obchod dobre premyslite.
Ak aj napriek tomu trváte na zrušení už spracovanej objednávky, bude Vám započítaná suma za prepravu tovaru v PL na náš sklad, taktiež preprava späť k predajcovi a pokuta 10 €, ktorú posielame predajcovi za balné a ochotu, aby nedošlo k rozviazaniu našej spolupráce.