10.3. Prečo mi bol odoslaný tovar, keď som o to nepožiadal/a?

Atypické a väčšie balíky

Ak máte objednaných viac predmetov a na náš sklad je prijatý väčší balík (napr. nárazník, kapota, blatník, paleta, kolesá, disky, nábytok, atď.), odosielame ho bez ohľadu na to, či máte ešte ďalšie čakajúce objednávky. Je to z dôvodu, že denne prijímame veľké množstvo zásielok a nie je možné takýto tovar uskladniť.

Zaznačená možnosť automatického posielania

Tovar bude taktiež odoslaný bez ohľadu na ďalšie čakajúce objednávky, a to v prípade, ak ste si pri objednávaní zaznačili automatické odosielanie. Túto funkciu je možné natrvalo zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach.

Prekročený limit financií

Ak čakáte na spracované objednávky, no suma za prijaté objednávky prekročila 150 € pre VIP alebo 200 € pre VIP+ zákazníka, tovar bude taktiež odoslaný bez ohľadu na ďalšie čakajúce objednávky. Ak ste peniaze medzičasom poslali, treba požiadať o ich vrátenie kliknutím na kredit.